Активна потужність залежить лише від величини активного опору 5 - Физика
Учебные материалы


Активна потужність залежить лише від величини активного опору 5 - Физика2 втрату парності при сильних ядерних взаємодіях

3 втрату парності при електромагнітних взаємодіях

4 збереження парності при сильних ядерних взаємодіях

5 збереження парності при слабких ядерних взаємодіях

615.

Умовою виникнення випромінювання Черенкова є:

1 заряджені частинки рухаються зі швидкістю, що перевищує фазову швидкість світла

2 заряджені частинки рухаються зі швидкістю, нижчою за фазову швидкість світла

3 нейтрони рухаються зі швидкістю, нижчою за фазову швидкість світла

4 нейтрино рухаються зі швидкістю, нижчою за фазову швидкість світла

5 нейтрони рухаються зі швидкістю світла

616.

Магнітні моменти ядер зручно представляти в:

1 магнетонах Бора

2 сталих Планка

3 ядерних магнетонах

4 Теслах

5 Гаусах

617.

На принципі дії трансформатора ґрунтується робота:

1 бетатрона

2 синхротрона

3 фазотрона

4 циклотрона

5 синхрофазотрона

618.

Яка з перелічених сил стосується обмінних взаємодій:

1 сили Гайзенберга

2 сили Вігнера

3 гравітаційні сили

4 сили Коріоліса

5 кулонівські сили


619.

Для створення ядерного заряду атомної бомби безпосередньо можна використати:

1 U-235

2 U-233

3 U-238

4 U-239

5 Th-232

620.

При бета-«мінус»-розпаді утворюється:

1 електронне антинейтрино

2 електронне нейтрино

3 нейтретто

4 таонне нейтрино

5 позитрон

621.

Ефективний переріз ядерних взаємодій вимірюється в:

1 барнах

2 Фермі

3 Кюрі

4 Беккерелях

5 Греях

622.

До «двічі магічних» можна віднести ядро:

1 С-12

2 Не-3

3 Не-4

4 U-235

5 U-233

623.

«Кюрі» є одиницею вимірювання:

1 експозиційної дози

2 еквівалентної дози

3 активності

4 ефективного перерізу реакції

5 поглинутої дози

624.

В експериментах Ц.Ву виявлено:

1 втрату парності при слабких ядерних взаємодіях

2 втрату парності при сильних ядерних взаємодіях

3 втрату парності при електромагнітних взаємодіях

4 збереження парності при сильних ядерних взаємодіях

5 збереження парності при слабких ядерних взаємодіях

625.

Необхідною умовою утворення електрон-позитронних пар при поглинанні жорстких

фотонів є:

1 енергія жорстких фотонів повинна перевищувати 1 кеВ

2 енергія жорстких фотонів повинна перевищувати 10 кеВ

3 енергія жорстких фотонів не може бути меншою за 1,02 МеВ

4 енергія жорстких фотонів повинна перевищувати 100 кеВ

5 енергія жорстких фотонів повинна бути меншою за 1,02 МеВ


626.

Серед початкових нуклідів основних радіоактивних рядів немає:

1 урану

2 торію

3 актинію

4 нептунію

5 свинцю

627.

Два дуанти є основою конструкції:

1 бетатрона

2 синхротрона

3 фазотрона

4 циклотрона

5 синхрофазотрона

628.

До бозонів відносяться:

1 баріони

2 мезони

3 лептони

4 гіперони

5 кварки

629.

Вихідним паливом для бридерних реакторів може слугувати:

1 U-235

2 Рu-239

3 U-238

4 U-239

5 Np-239

630.

Дробовими значеннями баріонного заряду володіють:

1 кварки

2 електрони

3 лептони

4 мезони

5 нуклони

631.

Частинки, які володіють цілим спіном, називаються:

1 гіперонами

2 баріонами

3 лептонами

4 бозонами

5 ферміонами

632.

До «двічі магічних» можна віднести ядро:

1 С-12

2 Не-3

3 Ca-40

4 U-235

5 U-233


633.

«Беккерель» є одиницею вимірювання:

1 експозиційної дози

2 активності

3 еквівалентної дози

4 ефективного перерізу реакції

5 поглинутої дози

634.

В експериментах Р.Хофштадтера з пружного розсіяння електронів вивчався розподіл

електричного заряду в:

1 кварках

2 електронах

3 атомах

4 нуклонах

5 мезонах

635.

Чотири квадранти є основою конструкції:

1 бетатрона

2 прискорювача Ван-дер-Граафа

3 установки Рабі

4 циклотрона

5 синхрофазотрона

636.

Серед початкових нуклідів основних радіоактивних рядів є:

1 плутоній

2 свинець

3 америцій

4 нептуній

5 лантан

637.

«Бер» є одиницею вимірювання:

1 експозиційної дози

2 еквівалентної дози 2

3 активності

4 ефективного перерізу реакції

5 поглинутої дози

638.

Елементарні частинки малої маси називаються:

1 баріонами

2 мезонами

3 лептонами 3

4 гіперонами

5 нуклонами

639.

У бридерних реакторах отримують новий вид ядерного палива:

1 U-235

2 Рu-239

3 U-238

4 U-239

5 Th-232


640.

Поняттям «аромат» характеризуються:

1 нуклони

2 кварки

3 атоми

4 мезони

5 електрони

641.

Частинки, які вступають у сильні ядерні взаємодії, називаються:

1 фотонами

2 адронами

3 лептонами

4 бозонами

5 ферміонами

642.

Дробовими значеннями електричного заряду (в одиницях електронних зарядів)

володіють:

1 кварки

2 електрони

3 атоми

4 мезони

5 нуклони

643.

При реалізації вуглецевого циклу термоядерних реакцій в зірках в кінцевому рахунку

утворюється ізотоп:

1 С-12

2 Не-3

3 Не-4

4 N-15

5 O-15

644.

Для створення ядерного заряду атомної бомби можна використати:

1 Pu-239

2 U-233

3 U-238

4 U-239

5 Th-232

645.

Поняттям «колір» і «антиколір» характеризуються:

1 нуклони

2 лептони

3 кварки

4 мезони

5 електрони

646.

При бета-«плюс»-розпаді утворюється:

1 електронне антинейтрино

2 електронне нейтрино

3 нейтретто

4 таонне нейтрино

5 електрон


647.

Відповідно до теорії ядерних взаємодій Х.Юкави взаємодія між нуклонами

здійснюється за участю:

1 піонів

2 мюонів

3 гіперонів

4 каонів

5 етонів

648.

Яка з перелічених сил стосується обмінних взаємодій:

1 сили Гайзенберга

2 сили Вігнера

3 гравітаційні сили

4 сили Коріоліса

5 кулонівські сили

649.

Для створення ядерного заряду атомної бомби безпосередньо можна використати:

1 Th-232

2 U-233

3 U-238

4 U-239

5 Pu-239

650.

Найбільша енергія отримується при термоядерних реакціях синтезу:

1 двох протонів

2 двох дейтронів

3 протона і дейтрона

Тритона і дейтрона

5 трьох протонів

651.

Частинки, які володіють цілим значенням спіну, називаються:

1 гіперонами

2 баріонами

3 лептонами

4 бозонами

5 ферміонами

652.

Дробовими значеннями баріонного заряду:

1 кварки

2 електрони

3 атоми

4 мезони

5 нуклони

653.

Яке з перелічених чисел можна віднести до магічних:

1 7

2 13

3 25

4 5

5 20


654.

«Барн» є одиницею вимірювання:

1 експозиційної дози

2 еквівалентної дози

3 активності

4 ефективного перерізу реакції

5 поглинутої дози

655.

Взаємодія між кварками здійснюється за участю:

1 каонів

2 мюонів

Глюонів

4 пі-мезонів

5 етонів

656.

Магнітні моменти нуклонів зручно представляти в:

1 магнетонах Бора

2 сталих Планка

3 Гаусах

4 Теслах

5 ядерних магнетонах

657.

При бета-«плюс»-розпаді утворюється:

1 електронне антинейтрино

2 електронне нейтрино

3 нейтретто

4 таонне нейтрино

5 позитрон

658.

Для створення ядерного заряду атомної бомби безпосередньо можна використати:

1 Pu-239

2 U-233

3 U-238

4 U-239

5 Th-232

659.

Як ядерне паливо не використовується ізотоп:

1 С-12

2 U-233

3 U-238

4 Pu-239

5 U-235

660.

Термоядерним реакціям, що відбувається в зорях, притаманний цикл:

1 гелієвий

2 кисневий

3 водневий

4 кремнієвий

5 титановий


661.

Розміри атомних ядер вимірюється в:

1 барнах

2 Фермі

3 Кюрі

4 Беккерелях

5 Греях

662.

До «двічі магічних» можна віднести ядро:

1 Са-40

2 Не-3

3 Н-2

4 U-235

5 U-233

663.

«Беккерель» є одиницею вимірювання:

1 експозиційної дози

2 еквівалентної дози

3 активності

4 ефективного перерізу реакції

5 поглинутої дози

664.

В експериментах Ц.Ву з перевірки збереження парності досліджувався бета-розпад

ізотопів:

1 U-235

3 Со-57

3 Со-60

4 U-239

5 Np-239

665.

За якої умови неможливим є утворення електрон-позитронних пар при поглинанні

жорстких фотонів є:

1 енергія жорстких фотонів рівна 15 МеВ

2 енергія жорстких фотонів рівна 10 МеВ

3 енергія жорстких фотонів більша за 1,02 МеВ

4 енергія жорстких фотонів перевищує 10 МеВ

5 енергія жорстких фотонів менша за 1,02 МеВ

666.

Кінцевими нуклідами основних радіоактивних рядів можуть виступати нукліди:

1 урану

2 торію

3 актинію

4 нептунію

5 свинцю


667.

Чотири квадранти є основою конструкції:

1 бетатрона

2 лінійного прискорювача

3 прискорювача Ван-дер-Граафа

4 циклотрона

5 синхрофазотрона

668.

До ферміонів не відносяться:

1 баріони

2 мезони

3 лептони

4 гіперони

5 кварки

669.

Яке цінне ядерне паливо утворюється в бридерних реакторах:

1 U-235;

2 Рu-239

3 U-238

4 U-239

5 Np-239

670.

Які з перелічених хімічних елементів не відносяться до трансуранових:

1 Сs

2 Рu

3 Am

4 Cf

5 Np

671.

Усі лептони є:

1 фотонами

2 адронами

3 магнетонами

4 бозонами

5 ферміонами

672.

Дробовими значеннями баріонного заряду володіють:

1 кварки

2 електрони

3 атоми

4 мезони

5 нуклони

673.

У яких позасистемних одиницях найзручніше вимірювати розміри нуклонів і атомних

ядер:

1 метр

2 барн

3 Фермі

4 ангстрем

5 Кюрі


674.

Суть збагачення ядерного палива полягає у збільшенні співвідношення:

1 U-233/Pu-239

2 U-233/U-238

3 U-235/U-238

4 U-239/Pu-239

5 Th-232/ U-238

675.

Термін «дивний» («strange») стосується:

1 нуклонів

2 лептонів

3 кварків

4 мезонів

5 електронів

676.

При К-захопленні утворюється:

1 електронне антинейтрино

2 електронне нейтрино

3 нейтретто

4 таонне нейтрино

5 електрон

677.

Потенціал Х.Юкави стосується:

1 сильних ядерних взаємодій

2 слабких ядерних взаємодій

3 кулонівських взаємодій

4 гравітаційних взаємодій

5 електромагнітних взаємодій

678.

У методі Рабі для визначення магнітного моменту ядра безпосередньо вимірюється:

1 залежність числа молекул, зареєстрованих детектором, від величини магнітного поля

2 величина намагнічення

3 дипольний момент

4 квадрупольний момент

5 залежність числа молекул, зареєстрованих детектором, від величини магнітного поля

679.

Як з перелічених ізотопів є проміжним при перетворенні U-238 в Pu-239 в бридерних

реакторах:

1 Th-232

2 U-233

3 U-235

4 U-238

5 U-239

680.

Поєднання яких ізотопів використовується для реалізації термоядерної реакції синтезу

у водневій бомбі:

1 двох протонів

2 двох дейтронів

3 протона і дейтрона

4 тритона і дейтрона

5 трьох протонів


681.

Усі лептони є:

1 легкими частинками

2 адронами

3 магнетонами

4 бозонами

5 важкими частинками

682.

До «кольорових» частинок можна віднести:

1 кварки

2 електрони

3 атоми

4 мезони

5 нуклони

683.

У яких позасистемних одиницях найзручніше вимірювати ефективний переріз

взаємодії в ядерних реакціях:

1 метр квадратний

2 барн

3 Фермі

4 Беккерель

5 Кюрі

684.

Поєднання яких ізотопів можна використовувати як ефективне ядерне паливо у

ядерних реакторах:

1 U-233/Pu-239

2 U-233/U-238

3 U-235/U-238

4 U-239/U-233

5 Th-232/U-238

685.

Термін «чарівний» («charming») стосується:

1 кварків

2 лептонів

3 нуклонів

4 мезонів

5 електронів

686.

Згідно з емпіричною формулою Гейгера пробіг альфа-частинок у повітрі

пропорційний до:

1 квадрату її кінетичної енергії;

2 кубу її швидкості

3 квадрату її швидкості

4 її імпульсу

5 її швидкості


687.

Згідно з теорією Х.Юкави енергія взаємодії двох нуклонів пропорційна до:

1 добутку їхніх зарядів

2 відстані між ними

3 добутку їхніх мезонних зарядів

4 квадрату відстані між ними

5 добутку їхніх магнітних моментів

688.

Який з гіромагнітних множників завжди рівний нулю:

1 орбітальний гіромагнітний множник для нейтрона

2 іновий гіромагнітний множник для нейтрона

3 спіновий гіромагнітний множник для протона

4 орбітальний гіромагнітний множник для протона

5 гіромагнітний множник для ядра

689.

Який з ефектів лежить в основі методу реєстрації гамма-квантів з використанням

лічильника Гейгера-Мюллера:

1 фект Комптона

2 пружне розсіяння гамма-квантів

3 фотоефект

4 К-захоплення

5 непружне розсіяння гамма-квантів

690.

Які з перелічених нуклідів не можна віднести до «альфа-ядер»:

1 U-235

2 С-12

3 Ве-8

4 Не-4

5 О-16

691.

Серед вітчизняних науковців основний внесок у створення нейтронно-протонної

моделі ядра вніс:

1 Вавілов

2 Тамм

3 Френкель

4 Іваненко

5 Черенков

692.

Маса ядра завжди:

1 дещо менша від сумарної маси нуклонів, що його утворюють

2 дещо більша від сумарної маси нуклонів, що його утворюють

3 рівна сумарній масі нуклонів, що його утворюють

4 набагато більша від сумарної маси нуклонів, що його утворюють

5 у кілька разів менша від сумарної маси нуклонів, що його утворюють

693.

Процес спонтанного радіоактивного розпаду:

1 є ендотермічним

2 є екзотермічним

3 відбувається з поглинанням енергії

4 є вимушеним

5 відбувається при підвищеній температурі


694.

Період піврозпаду ядер:

1 пропорційний до сталої розпаду

2 пропорційний до квадрату сталої розпаду

3 обернено пропорційний до сталої розпаду

4 не пов’язаний зі сталою розпаду

5 обернено пропорційний до квадрату сталої розпаду

695.

До іонізаційних методів реєстрації іонізуючого випромінювання не мають прямого

стосунку:

1 іонізаційні камери

2 лічильники Гейгера-Мюллера

3 пропорційні лічильники

4 сцинтиляційні детектори

5 камери Вільсона

696.

Принцип роботи камери Вільсона ґрунтується на:

1 утворенні в перенасиченій парі краплинок рідини, що конденсується на іонах

2 утворенні бульбашок у перегрітій рідині

3 здатності іонізуючого випромінювання спричиняти почорніння фотопластинки

4 тепловому ефекті

5 явищі сцинтиляцій під дією іонізуючого випромінювання

697.

Лічильники Гейгера-Мюллера працюють в області:

1 Ома

2 пропорційності

3 обмеженої пропорційності

4 Гейгера

5 насичення

698.

При поширенні у середовищі гамма-квантів з енергіями, що перевищують 10 МеВ,

спостерігаються:

1 переважно фотоефект

2 переважно ефект Комптона

3 фотоефект і ефект Комптона

4 переважно утворення пар електрон-позитрон

5 виключно фотоефект

699.

Коефіцієнт розсіяння гамма-квантів у випадку ефекту Комптона при зростанні їхньої

енергії:

1 зменшується

2 зростає

3 залишається сталим

4 спочатку зростає, а потім виходить на насичення

5 спочатку зростає, а потім зменшується


700.

Коефіцієнт поглинання гамма-квантів, що відповідає ефектові утворення пар

електрон-позитрон, при зростанні енергії гамма-квантів:

1 зменшується

2 зростає

3 залишається сталим

4 спочатку зменшується, а потім зростає

5 спочатку зростає, а потім зменшується

701.

Максимальною ефективністю володіють лічильники Гейгера-Мюллера зі:

1 свинцевим катодом

2 мідним катодом

3 алюмінієвим катодом

4 цинковим катодом

5 титановим катодом

702.

При поширенні бета-частинок в середовищі і досягненні ними релятивістських

швидкостей їхні питомі радіаційні втрати при зростанні енергії:

1 зменшуються

2 зростають

3 залишається сталими

4 спочатку зменшуються, а потім зростають

5 спочатку зростають, а потім зменшуються

703.

У методі кратного поглинання для визначення верхньої межі бета-спектру

використовують:

1 топограми

2 лічильні характеристики

3 вольт-амперні характеристики

4 монограми

5 номограми

704.

Основними процесами взаємодії альфа-чаcтинки з речовиною є:

1 ефект Комптона

2 утворення пар електрон-позитрон

3 утворення електронно-діркових пар

4 пружне розсіювання та іонізація атомів середовища

5 радіаційні втрати

705.

При розпаді ізотопа Со-60:

1 утворюються 2 гамма-кванти з різними енергіями

2 не утворюються гамма-кванти

3 утворюється 1 гамма-квант

4 утворюються 3 гамма-кванти з різними енергіями

5 утворюються тільки бета-частинки

706.

При розпаді ізотопа стронцій-90:

1 утворюються 2 бета-частинки з різними енергіями

2 не утворюються бета-кванти

3 утворюється 1 бета-частинка

4 утворюються 3 бета-частинки з різними енергіями

5 утворюються тільки альфа-частинки


707.

Масу ядра в сучасній фізиці вимірюють в:

1 атомних одиницях маси

2 універсальних атомних одиницях маси

3 кілограмах

4 грамах

5 мікрограмах

708.

Серед усіх відомих ядер найменша енергія зв’язку притаманна:

1 гелію-3

2 гелію-4

3 дейтерію

4 літію-6

5 бору-10

709.

Для найстійкіших ядер відношення числа нейтронів до числа протонів:

1 набагато більше одиниці

2 менше одиниці

3 набагато менше одиниці

4 рівне двом

5 рівне одиниці

710.

Теоретичне пояснення ефекту Черенкова запропонували:

1 Вавілов

2 Тамм і Франк

3 Френкель

4 Іваненко

5 Фермі

711.

В альфа-берилієвому джерелі для отримання нейтронів використовують ізотоп:

1 U-235

2 С-12

3 Ra-226

4 Не-4

5 О-16

712.

Розміри дейтрона:

1 набагато більші від радіусу дії ядерних сил

2 рівні радіусу дії ядерних сил

3 менші від радіусу дії ядерних сил

4 в середньому більші від радіусу дії ядерних сил

5 набагато менші від радіусу дії ядерних сил


713.

В назві жодної з короткодіючих ядерних обмінних сил не використовується прізвище:

1 Майоран

2 Бартлет

3 Гайзенберг

4 Вігнер

5 Фермі

714.

У випадку внутрішньої конверсії електронів енергія збудженого ядра передається:

1 одному з атомних електронів

2 гамма-кванту

3 альфа-частинці

4 бета-частинці

5 нейтрино

715.

Метод Мессбауера дає змогу вимірювати:

1 енергії бета-частинок

2 масу ядер

3 енергії альфа-частинок

4 мінімальні зміни енергії гамма-квантів

5 масу нейтрино

716.

Для визначення магнітних моментів ядер у методі Рабі використовують:

1 два постійних магніти

2 два магніти з неоднорідним полем

3 два магніти з неоднорідним полем і один постійний магніт

4 один постійний магніт

5 один магніт з неоднорідним полем

717.

Явище ядерної ізомерії відкрите групою науковців під керівництвом:

1 Курчатова

2 Тамма

3 Френкеля

4 Фермі

5 Черенков

718.

Для пояснення фізичного змісту членів формули Вайцзеккера доцільно

використовувати модель:

1 альфа-частинкову

2 Фермі-газу

3 рідкої краплі

4 оболонкову

5 оптичну


719.

Оболонкова модель ядра об’єднує в собі переваги:

1 альфа-частинкової моделі і моделі Фермі-газу

2 альфа-частинкової і оболонкової моделей

3 оболонкової моделі і моделі Фермі-газу

4 оболонкової моделі і моделі рідкої краплі

5 моделей рідкої краплі і Фермі-газу

720.

Лінійний коефіцієнт послаблення, який описує поширення гамма-квантів в речовині

вимірюється в:

1 обернених сантиметрах

2 барнах

3 Фермі

4 Кюрі

5 Греях


721.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;


dommodels.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная