Для прийняття спадщини встановлюється строк у... , який починаєтьсяз часу відкриття спадщини. - Психология
Учебные материалы


Для прийняття спадщини встановлюється строк у... , який починаєтьсяз часу відкриття спадщини. - Психологияа) три місяці;

б) шість місяців;

в) десять місяців;

г) дванадцять місяців.

7. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцях:

а) після відкриття спадщини;

б) до закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини;

в) після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини;

г) після закінчення року з часу відкриття спадщини.

8. Право власності на нерухоме майно виникає у спадкоємця:

а) з моменту державної реєстрації цього майна;

б) з моменту прийняття спадщини;

в) з моменту відкриття спадщини;

г) з моменту смерті заповідача.

9. Спадковий договір укладається:

а) в усній формі;

б) у письмовій формі;

в) у письмовій формі і підлягає посвідченню двома свідками;

г) у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

10. Охорона спадкового майна здійснюється:

а) родичами спадкодавця;

б) нотаріусом;

в) відповідною територіальною громадою;

г) органами місцевого самоврядування.

*****

1. Трудовий договір це-

а) угода між працівником і власником підприємства, установи,
організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою,

за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці,
необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін;

б) угода між працівниками і власником підприємства, установи, організації чи фізичною особою, за якою працівники зобов'язуються виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства, установи, організації чи фізична особа зобов'язується виплачувати
їм за це винагороду;

в) угода між робітником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою робітник зобов'язується виконувати певні дії, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується оплачувати здійснену ним роботу і
забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи.

2. Трудовий договір може бути:

а) безстроковим, що укладається на невизначений строк;

б) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;

в) таким, що укладається на час виконання певної роботи;

г) всі відповіді вірні.

3. Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати:

а) одного місяця;

б) двох місяців;

в) трьох місяців;

г) шести місяців.

4. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати:

а) 35 годин на тиждень;

б) 40 годин на тиждень;

в) 42 години на тиждень.

5. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як:

а) 20 календарних днів за відпрацьований робочий рік;

б) 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік;

в) 25 календарних днів за відпрацьований робочий рік;

г) 30 календарних днів за відпрацьований робочий рік.

6. Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами становить:

а) 126 календарних днів;

б) 136 календарних днів;

в) 140 календарних днів;

г) 145 календарних днів.

7. Не допускається прийняття на роботу осіб молодше:

а) чотирнадцяти років;

б) п'ятнадцяти років;

в) шістнадцяти років;

г) вісімнадцяти років.

8. Трудові спори розглядаються:

а) комісіями по трудових спорах;

б) керівником підприємства, установи, організації;

в) третейськими судами;

г) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами.

9. Забороняється залучення до роботи в нічний час:

а) вагітних жінок жінок, що мають дітей віком до трьох років;

б) осіб, старших 45 років;

в) неповнолітніх;

г) усі відповіді вірні.

10. При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи:

а) зрівнюється з денною;

б) скорочується на одну годину;

в) скорочується на дві години.

Тести для модульного контролю 2

1. Суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із:

а) трудових відносин;

б) сімейних відносин;

в) господарських відносин;

г) житлових відносин;

д) адміністративних відносин.

2. Цивільні справи у судах апеляційної інстанції розглядаються:

а) колегією у складі п'яти суддів;

б) суддею одноособово;

в) колегією у складі трьох суддів;

г) колегією у складі трьох суддів чи суддею одноособово за вибором позивача.

3. У справах позовного провадження особами, які беруть участь у справі, є:

а) сторони;

б) суддя;

в) треті особи;

г) представники сторін та третіх осіб;

д) секретар судового засідання.

4. Позивачем і відповідачем в цивільному процесі можуть бути:

а) держава;

б) територіальні громади;

в) фізичні особи;

г) юридичні особи.

5. Не підлягають допиту як свідки:

а) члени сім'ї чи близькі родичі позивача;

б) священнослужителі;

в) неповнолітні особи;

г) малолітні особи;

д) недієздатні фізичні особи.

6. Заходами процесуального примусує:

а) догана;

б) попередження;

в) привід;

г) накладення арешту на майно.

7. Суд розглядає справи протягом розумного строку, але не
більше:

а) одного місяця з дня відкриття провадження у справі;

б) двох місяців з дня відкриття провадження у справі;

в) трьох місяців з дня відкриття провадження у справі;

г) шести місяців з дня відкриття провадження у справі.

8. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом:

а) десяти днів з дня проголошення рішення суду;

б) десяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження;

в) двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження;

г) двадцяти днів з дня проголошення рішення суду.

9. Після закінчення апеляційного провадження справа направляється до суду першої інстанції, який її розглянув у:

а) п'ятиденний строк;

б) семиденний строк;

в) десятиденний строк;

г) двадцятиденний строк.

10. Касаційна скарга може бути подана протягом:

а) двох місяців з дня набрання законної сили рішенням апеляційного суду;

б) місяця з дня набрання законної сили рішенням апеляційного суду;

в) місяця з дня проголошення рішення апеляційного суду;

г) двох місяців з дня проголошення рішення апеляційного суду.

*****

1. Сім'я створюється на підставі:

а) шлюбу;

б) кровного споріднення;

в) усиновлення;

г) усі відповіді вірні.

2. Шлюбний вік встановлюється:

а) для жінки шістнадцять, для чоловіка - вісімнадцять років;

б) для жінки сімнадцять, для чоловіка - сімнадцять років;

в) для жінки сімнадцять, для чоловіка - вісімнадцять років;

г) для жінки вісімнадцять, для чоловіка - вісімнадцять років.

3. Шлюб реєструється:

а) негайно після подання особами заяви про реєстрацію шлюбу;
б)після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про
реєстрацію шлюбу;

в) після спливу двох місяців від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу;

г) після спливу двох тижнів від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу.

4. Підставою для виникнення прав та обов'язків подружжя є:

а) ведення спільного побуту;

б) спільне проживання;

в) заручини;

г) шлюб.

5. Шлюбний договір укладається:

а) у письмовій формі;

б) у письмовій формі і нотаріально посвідчується;

в) у письмовій формі в присутності двох свідків;

г) в усній формі.

6. Шлюб розривається державним органом реєстрації актів цивільного стану за заявою одного із подружжя, якщо другий із подружжя:

а) визнаний безвісно відсутнім;

б) визнаний недієздатним;

в) засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на строк не менш як один рік;

г) перебуває за кордоном не менше трьох років.

7. Батьки зобов'язані утримуватидитину до:

а) досягнення нею двадцяти одного року;

б) одруження;

в) досягнення нею повноліття;

8. У разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою, ніж:

а) десять років;

б) п'ятнадцять років;

в) вісімнадцять років;

г) двадцять років.

9. Піклування встановлюється над дитиною у віці:

а) від шістнадцяти до вісімнадцяти років;

б) від чотирнадцяти до вісімнадцяти років;

в) від чотирнадцяти до шістнадцяти років.

10. Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, повинні
повідомити одна одну про:

а) стан свого здоров'я;

б) фінансове становище;

в) вік;

г) місце проживання.

*****

1. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення:

а) чотирнадцятирічного віку;

б) п'ятнадцятирічного віку;

в) шістнадцятирічного віку;

г) вісімнадцятирічного віку.

2. Обставинами, що виключають адміністративну відповідальністьє:

а) крайня необхідність;

б) стан сп'яніння;

в) необхідна оборона;

г) обмежена осудність.

3. За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення:

а) штраф;

б) догана;

в) виправні роботи;

г) оплатне вилучення предмета.

4. Обставинами, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються:

а) вчинення правопорушення неповнолітнім;

б) вчинення правопорушення жінкою;

в) вчинення правопорушення неосудною особою;

г) щире розкаяння винного;

д) вчинення правопорушення при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин.

5. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються:

а) органами внутрішніх справ;

б) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад;

в) виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад;

г) територіальними громадами;

д) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами.

6. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх:

а) застереження;

б) догана або сувора догана;

в) штраф;

г) громадські роботи;

д) зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого.

7. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через з дня вчинення правопорушення:

а) місяць;

б) два місяці;

в) три місяці;

г) шість місяців.

8. Принципами здійснення правосуддя в адміністративних судах є:

а) верховенство права;

б) обов'язковість судових рішень;

в) імперативність;

г) рівність усіх учасників адміністративного процесу перед за-
коном і судом;

д) пріоритету прав людини.

9. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється:

а) термін 6 місяців;

б) річний строк;

в) термін 3 роки;

г) п'ятирічний строк.

10. Особами, які беруть участь у справі, є:

а) суддя;
б)сторони;

в) треті особи;

г) секретар судового засідання;

д) представник.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;


dommodels.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная