Документи для акредитації та ліцензування - Педагогика
Учебные материалы


Документи для акредитації та ліцензування - Педагогика



1. Витяг з рішення Державної акредитаційної комісії від 29 лютого 2008 р. Протокол N 69, 213 ДАК 2008-04-14

2. Витяг з рішення Державної акредитаційної комісії від 24 лютого 2004 р. Протокол N49, 24.02.2004 №49

3. Витяг з рішення ДАК від 22.02.2005. Протокол N 54, 139 ДАК
2005-03-03

4. Витяг з протоколу ДАК "Вимоги до акредитації напряму (спеціальності) підготовки фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями", 292 ДАК 2004-03-15

5. Закон України “Про вищу освіту” від 17.01 2002 р. № 2984-III, 17.01 2002 № 2984-III;

6. Лист МОН "Щодо реалізації окремих положень наказу Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2007 року N 604 "Про порядок введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" , 1/9-457 2008-07-14

7. Лист МОН "До уваги вищих навчальних закладів, які здійснюють прийом іноземних абітурієнтів", 1/9-456 2008-07-03

8. Лист МОН "Про інформацію щодо внесення вищих навчальних закладів до Державного реєстру та отримання довідки про внесення до реєстру", 1/9-413 2008-06-27

9. Лист МОН "Щодо питань з підготовки іноземних громадян та громадян України до вступу у вищі навчальні заклади і підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями)", 1/9-354 2008-06-06

10. Лист МОН "Щодо відповідності ліцензованих обсягів контингенту студентів", 1/9-221
2008-04-09

11. Лист МОН "Щодо процедур ліцензування та акредитації", 1/9-183 2008-03-25

12. Лист МОН "Про заходи щодо упорядкування діяльності відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів", 1/9-182 2008-03-25

13. Лист МОН "Про започаткування діяльності з надання освітніх послуг, збільшення або перерозподілу ліцензованого обсягу і форму заяви про ліцензування", 1303 2007-12-20

14. Лист МОН "Щодо проекту Типового положення про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів", 1/9-454 2007-08-01

15. Лист МОН "Щодо проекту Концепції вдосконалення порядку акредитації вищих навчальних закладів", 1/9-455 2007-08-01

16. Лист МОН "Щодо нострифікації іноземних документів про освіту", 1/9-456 2007-08-01

17. Лист МОН "Щодо наявності ліцензії на надання повної загальної середньої освіти для виготовлення атестатів випускникам державних навчальних закладів", 1/9-6 2005-01-14

18. Наказ Міносвіти України від 02 червня 1993 р. № 161 "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", 02.06.1993 № 161

19. Наказ Міносвіти України від 04.03.98 р. № 86 "Про введення в дію "Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) та про нормативне і навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою", 04.03.1998 № 86

20. Наказ Міносвіти України від 31.07.98 р. № 285 “Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою”, 31.07.98 р. № 285

21. Наказ Міністерства освіти України "Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України", 370 1999-10-27

22. Наказ МОН " Про затвердження Порядку оформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію (їх дублікатів) ", 680 2001-10-15

23. Наказ МОН "Про затвердження Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи ", 16 2002-01-14

24. Наказ МОН "Про встановлення нормативів витрат, пов'язаних з проведенням акредитації ", 321 2002-06-04

25. Наказ МОН "Про затвердження Положення про визнання іноземних документів про освіту", 563 2003-08-20

26. Наказ МОН "Про постанову Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 року N1380", 710 2003-10-24

27. Наказ МОН "Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну та атестації навчальних закладів експертну раду з питань ліцензування, 24.12.2003 № 847

28. Наказ МОН "Про затвердження рішення Державної акредитаційної комісії", 2728-л
2004-12-27

29. Наказ МОН "Про передачу повноважень щодо проведення ліцензійної експертизи", 637
2005-11-03

30. Наказ МОН "Про результати ліцензування, акредитації та атестації", 2043-л 2006-06-29

31. Наказ МОН "Про Реєстр докторів наук, професорів" ( Особова картка 2008 рік), 499
2006-06-30

32. Наказ МОН "Про затвердження зразків документів для внесення вищих навчальних закладів до Державного реєстру", 610 2007-07-13

33. Наказ МОН "Про затвердження Примірного порядку розгляду, проходження та затвердження статутів вищих навчальних закладів, заснованих на приватній формі власності", 668 2007-07-30

34. Наказ МОН "Про постанову Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року N 1019 ", 794 2007-09-07

35. Наказ МОН "Про затвердження Тимчасового порядку", 855 2007-09-28

36. Наказ МОН "Про документи для проведення ліцензування", 1008 2007-11-15

37. Наказ МОН "Про визнання таким, що втратив чинність, наказ МОН від 28.09.07 р. N 855", 1160 2007-12-21

38. Наказ МОН N 30 від 21.01.2009 року "Про документи для проведення ліцензування", 21.01.2009 № 30

39. Методичні вказівки (для закладів І-ІV рівня акредитації) , www.mon.gov.ua

40. Методичні рекомендації членам експертних комісій (експертам) для проведення ліцензійної експертизи , www.mon.gov.ua

41. Постанова КМУ "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів ", 228 1994-04-05

42. Постанова КМУ "Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями ", 507 1997-05-24

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65 "Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)", 20.01.1998 № 65

44. Постанова КМУ "Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах ", 978 2001-08-09

45. Постанова КМУ "Про ліцензування освітніх послуг", 1380 2003-08-29

46. Рішення колегії МОН "Про впорядкування діяльності відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів", 1/3-6 2008-02-01


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;


dommodels.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная