На сьогодні, в рамках СНД функціонує близько 73 галузевих органів - Экономика
Учебные материалы


На сьогодні, в рамках СНД функціонує близько 73 галузевих органів - ЭкономикаМіжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в міжнародні структури

План:

1. Аналіз експортного потенціалу України;

2. Зв’язки України з країнами Балтії та СНД

3. Перспективи вступу України до ЄС.

а) форми та перспективи співпраці між Україною та ЄС;

б) реалізація програми TACIS в Україні;

в) реалізація програми – Східне партнерство;

1. Аналіз експортного потенціалу України

Зовнішня торгівля України товарами за 2008 рік.За 2008р. експорт товарів склав 67002,5млн.дол. США, імпорт – 85534,4 млн.дол. США.

На формування від’ємного сальдо у зовнішній торгівлі вплинули окремі товарні групи: енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки

(–18722,9 млн.дол.), наземні транспортні засоби, крім залізничних (–10126,4

млн.дол.) та механічне обладнання (–6072,5 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 217 країн світу. Обсяги експортних поставок до країн СНД становили 35,5% від загального обсягу експорту, Європи – 29,5% (у т.ч. до країн Європейського Союзу – 27,1%), Азії – 22,8%, Америки – 6,2%, Африки – 5,8% та Австраліі і Океаніі – 0,1%. У загальному обсязі експорту товарів у порівнянні з 2007р. збільшилась частка чорних металів – з 33,9% до 34,3%, енергетичних матеріалів; нафти та продуктів її перегонки – з 5,3% до 6,1%, зернових культур – з 1,5% до 5,5%, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання − з 3,7% до 4%, руд, шлаків та золи – з 2,2% до 3,2%, добрив – з 2,7% до 3%. Натомість зменшилась частка виробів з чорних металів − з 5,9% до 5,3%, механічних машин – з 5,6% до 5,2%, електричних машин − з 4,5% до 4,2%, жирів та олій тваринного або рослинного походження − з 3,5% до 2,9%. Імпорт з країн СНД становив 39,2% від загального його обсягу, Європи – 35,6% (у т.ч. з країн Європейського Союзу − 33,7%), Азії − 17,9%, Америки – 4,9%, Африки – 1,8%, Австралії і Океанії – 0,5%.

Найбільші імпортні надходження здійснювались з Російської Федерації − 22,7%, Німеччини − 8,4%, Туркменістану – 6,6%, Китаю – 6,5%, Польщі – 5%, Казахстану − 3,6%, Білорусі – 3,3%.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі України, як і раніше, складають мінеральні продукти, недорогоцінні метали та вироби з них, механічні та електричні машини, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, продукти рослинного походження.

Серед регіонів України найбільші обсяги зовнішньої торгівлі товарами припадали на м.Київ, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку та Одеську області.

2. Зв’язки України з країнами Балтії та СНД

До країн СНД експортовано 34,2% усіх товарів, до країн ЄС – 22,6%.

З країн СНД імпортовано 45,4% усіх товарів, з країн ЄС – 32,2%. Зросли обсяги імпорту товарів з Узбе­кистану, проте зменшились з Туркменістану, Російської Федерації, Польщі та Китаю, Німеч­чини.

Україна є однією із засновниць Співдружності Незалежних Держав і розвиває співробітництво з державами СНД на основі Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав від 8 грудня 1991 року.

Щорічно Україна сплачує до Єдиного бюджету СНД відповідні внески.

Україна бере участь у роботі Ради глав держав, Ради глав урядів, Економічній раді, Раді міністрів закордонних справ та інших статутних та галузевих органах, створених в рамках СНД.

Вищим органом СНД є Рада глав держав. Вона обговорює і вирішує принципові питання, пов’язані з діяльністю держав-членів у сфері їх загальних інтересів. Рада глав держав проводить свої засідання двічі на рік.

Рада глав урядів СНД координує співробітництво органів виконавчої влади в економічній, соціальній та інших сферах. Рада глав урядів проводить свою роботу в період засідань, що проводяться чотири рази на рік.

Рішення зазначених вище двох рад приймаються за спільною згодою - консенсусом. При цьому будь-яка держава може заявити про свою незацікавленість у тому чи іншому питанні.

Економічна рада СНД є основним виконавчим органом, який забезпечує виконання угод, прийнятих в рамках СНД, рішень Ради глав держав і Ради глав урядів Співдружності про формування і функціонування зони вільної торгівлі та інші питання соціально-економічного співробітництва.

На сьогодні, в рамках СНД функціонує близько 73 галузевих органів.

Так, з метою координації міждержавного співробітництва держав-учасниць СНД в галузі АПК створена Міжурядова рада з питань агропромислового комплексу СНД.

Таможенный союз предусматривает единую политику в таможенных пошлинах определенной группы государств, которая объединилась в таможенный союз.

Договора о свободной торговле предусматривают либерализацию по продвижению товаров как в одну, так и в другую сторону, не более того. Украина берет от МВФ, 16 миллиардов долларов на 15 лет в качестве поддержки. А в случае присоединения к Таможенному союзу экономический выигрыш Украины ежегодно составил бы 9 миллиардов долларов.

Вступление Украины в Таможенный союз обеспечит для нее доступ на рынок Таможенного союза для металлургической промышленности, трубной, сельхозпроизводства.

Вступление в Таможенный союз предусматривает отмену таможенного сбора. А это, ни много, ни мало, 20% поступлений в государственный бюджет Украины. И эти деньги нужно где-то брать.

3. Перспективи вступу України до ЄС

До європейського Союзу входять 27 країн, що вирішили поступово об'єднати свої провідні технології, ресурси та разом творити своє майбутнє.

Украине нечего предложить Евросоюзу в смысле конкурентоспособной продукции, кроме сырья, продукции сельского хозяйства и дешевой рабочей силы.

Украина уже пошла на экономические уступки Евросоюзу в переговорах по соглашению о ЗСТ в части отмены пошлин на ввоз автомобилей. "Такое соглашение (о ЗСТ – ред.), если оно будет подписано, - оно чрезвычайно выгодно будет прежде всего Евросоюзу и, в меньшей степени Украине.

Украина может экспортировать промышленную продукцию. Такая кооперация поддерживает высокотехнологичные, наукоемкие отрасли, в частности, авиастроение, кораблестроение.

В Брюсселе состоится завершающий раунд переговоров о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Евросоюзом.

В частности, стороны не пришли к согласию относительно экспортных пошлин на кожу крупного рогатого скота, лом черных и цветных металлов, семена подсолнечника.

Украина также по-прежнему настаивает на введении переходного периода для доступа украинских автоперевозчиков на рынок ЕС (Брюссель отказывается открывать транспортный рынок для украинских предпринимателей).

Продолжается дискуссия о гарантиях транзита газа по территории Украины и о переходных периодах обнуления импортных пошлин для европейских автомобилей.

Стан зовнішньоекономічних відносин з країнами Європейського Союзу у 2008 році.У зовнішній торгівлі товарами між Україною та країнами-членами ЄС спостерігалося збільшення обсягів як експорту товарів, послуг та прямих іноземних інвестицій з України, так і їх імпорту.

Експорт товарів до країн ЄС склав 18128,5 млн.дол. США і збільшився порівняно з 2007р. на 30,3%, імпорт – відповідно 28867,3 млн. дол. та 29,9%. Негативне сальдо становило 10738,8 млн.дол. проти негативного у сумі 8302,3 млн.дол. у 2007р.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;


dommodels.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная