Правові основи безпеки життєдіяльності. Назва розділу або теми Час І Вступ - Охрана труда
Учебные материалы


Правові основи безпеки життєдіяльності. Назва розділу або теми Час І Вступ - Охрана трудаНазва розділу або теми Час І Вступ. Перевірка наявності особового складу. Доведення теми, мети, навчальних питань заняття . хвил. ІІ. Основна частина. хвил. 1. Правові основи безпеки життєдіяльності хвил. 1.1. Засади БЖД в Конституції України. 1.2. Законодавство України про охорону здоров'я. 1.3. Охорона праці в законодавстві України 2. Нормативні та організаційні засади впровадження питань безпеки життєдіяльності. хвил. 2.1.Пожежна безпека та безпека дорожнього руху. 2.2.Цивільний захист та захист населення України від впливу іонізуючих випромінень. 2.3.Законодавство України про захист довкілля. 3. Управління в галузі безпеки життєдіяльності. хвил. 3.1.Державні органи управління в галузі БЖД. 3.2.Управління та контроль за охороною праці, охороною здоров'я. 4. Нагляд за безпекою життєдіяльності. хвил. 4.1.Органи нагляду за охороною здоров'я. 4.2.Структура наглядових органів цивільного захисту та захисту населення в умовах НС. 4.3.Нагляд за охороною навколишнього природного середовища. ІІІ. Заключна частина. Контроль засвоєння навчального матеріалу. Постановка завдання на самопідготовку. Підведення підсумку заняття. хвил.

Контрольні питання

1. Актуальність вивчення проблем безпеки життєдіяльності.

2. Сутність поняття “безпека життєдіяльності”.

3. Стадії взаємодії суспільства та природи з точки зору безпеки життєдіяльності.

4. Поняття безпечного стійкого розвитку суспільства.

5. Зміст та мета дисципліни “Безпека життєдіяльності”.

6. Об’єкти вивчення безпеки життєдіяльності.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 7

Тема № 8Правові основи безпеки життєдіяльності

ІІ. Основна частина. 1. Засади БЖД в Конституції України. 2.Законодавство України про охорону здоров'я. 3. Охорона праці в законодавстві України 4. Нормативні та організаційні засади впровадження питань безпеки життєдіяльності. 5. Управління в галузі безпеки життєдіяльності. 5.1.Державні органи управління в галузі БЖД. 5.2.Управління та контроль за охороною праці, охороною здоров'я. ІІІ. Заключна частина. Контроль засвоєння навчального матеріалу. Постановка завдання на самопідготовку. Підведення підсумку заняття.

Контрольні питання

ЛЕКЦІЯ № 9 КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА МОДУЛЕМ ДВА

ЛЕКЦІЯ № 10

Тема 9.

Надання першої(долікарської) медичної допомоги при нещасних випадках і в екстремальних ситуаціях

І. Вступ. Перевірка наявності особового складу. Доведення теми, мети, навчальних питань заняття . ІІ. Основна частина. 1. Тема 8. Надання першої (доллікарьскої) медичної допомоги при нещасних випадках і в екстремальних ситуаціях. 1. Загальні принципи надання першої (долікарської) медичної допомоги. 2. Надання першої медичної допомоги при утраті свідомості, при зупинці серця. 3. Закінчення. Стислий огляд матеріалу. Основні проблеми та напрямки розвитку безпеки життєдіяльності. Методичні вказівки щодо підготовки до заліку. ІІІ. Заключна частина. Контроль засвоєння навчального матеріалу. Постановка завдання на самопідготовку. Підведення підсумку заняття.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 8

Тема 9. Надання першої (долікарської) медичної допомоги при нещасних

випадках та в екстремальних ситуаціях.

ІІ. Основна частина. 1. Загальна характеристика причин виникнення пожеж в навчально-виховних закладах: - визначення понять "пожежа" та "пожежна безпека". - основні причини пожеж. - класифікація вибухонебезпечності та пожежонебезпечності приміщень і зон в приміщеннях та за їх межами. - статистика та динаміка пожеж і пов'язаних з пожежами травм, смертельних нещасних випадків та матеріальних збитків за останні роки в Україні. 2.Основні нормативні документи, що регламентують вимоги щодо пожежної безпеки: - Закон України "Про пожежну безпеку"; - правила пожежної безпеки в Україні; - стандарти, будівельні норми; - правила, відомчі нормативи. 3. Вимоги пожежної безпеки до навчально-виховних закладів системи освіти України: - відповідальність за пожежну безпеку навчально-виховних закладів; - основні вимоги пожежної безпеки щодо утримання території, будівель, приміщень та споруд у навчально-виховних закладах; - навчання з питань пожежної безпеки у навчально-виховних закладах; - порядок дій у разі виникнення пожежі ІІІ. Заключна частина. Контроль засвоєння навчального матеріалу. Постановка завдання на самопідготовку. Підведення підсумку заняття.

Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;


dommodels.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная