Розрахунок зваженої оцінки критеріїв за методом SPАСЕ - Экономика
Учебные материалы


Розрахунок зваженої оцінки критеріїв за методом SPАСЕ - Экономика(у форматі довірчих інтервалів)

Критерії Оцінка, балів Вага Зважена оцінка, балів Фінансова сила підприємства - ФС 4,0-5,3 рентабельність вкладеного капіталу 4-5 0,4 1,6-2,0 стабільність отримання прибутку 3-5 0,3 0,9-1,5 ліквідність 5-6 0,3 1,5-1,8 Конкурентоздатність підприємства - КП 1,9-3,1 частка підприємства на ринку 1-2 0,5 0,5-1,0 можливості активного впливу на рівень цін і витрат 2-3 0,3 0,6-0,9 рентабельність продажу 4-6 0,2 0,8-1,2 Привабливість галузі - ПС 6,0-7,6 характеристика конкурентної ситуації 7-9 0,3 2,1-2,7 стадія життєвого циклу галузі 6-7 0,4 2,4-2,8 залежність розвитку галузі від кон’юнктури 5-6 0,3 1,5-2,1 Стабільність галузі - СГ 3,0-5,0 тривалість життєвого циклу галузі 5-7 0,4 2,0-2,8 ступінь іноваційності галузі 1-3 0,4 0,4-1,2 маркетингові та рекламні можливості 3-5 0,2 0,6-1,0

Щоб визначити рекомендовану стратегію (або діапазон стратегій) в обраній системі координат замість вектора побудуємо трикутник, вершинами якого буде початок координат і точки Р1(х1, у2,),Р2 (х2,у1,).

Трансформуємо вище наведену формулу для довірчих інтервалів:

[Х1,, Х2] - [ПС1, ПС2] (-) (КП1 КП2];

[У1У2] = [ФС1, ФС2] (-) [СТ1 СТ2]

Отже, використовуючи дані, взяті з табл. П 1, розраховуємо значення координат точок Р1 і Р2.

[Х1, Х2] = [6.0; 7.6] (-) [1.9; 3.1] = [4.1; 5.7]

ІУ1,У2] = [4.0; 5.3] (-) [3.0; 5.0] = [-1.0; 2.3]

Тепер маємо точки Р1 (5,7; -1,0) і Р2(4,1; 2,3), які позначаємо на системі координат (рис. П.1) і малюємо трикутник, з'єднуючи ці точки і початок координат. Точка Р1 потрапила у правий нижній квадрант, а точка Р2 – у правий верхній. Це означає, що підприємство має розробляти "про запас" окремі сценарії як для агресивної, так і для конкурентної стратегій.

Умовні позначення:

Ф Ф С – фінансова сила підприємства;

Агресивна стратегія Консервативна стратегія К КП - конкурентоздатність

ПС - привабливість сектора (галузі);

СТ - стабільність сектора (галузі)

Захисна стратегія
Конкурентна стратегія

Рис. П 1. Трикутник рекомендованих стратегій

(метод SPАСЕ з використанням довірчих інтервалів)

Якби точки Р1 і Р2 потрапили у один і той же квадрант , це дозволило б зосередитися на визначеній стратегії, оскільки довірчі інтервали зводять до мінімуму помилки.

Отже, в умовах невизначеності числові дані у методиці SРАСЕ можна перетворювати у формат довірчих інтервалів і проводити аналіз, оперуючи діапазонами чисел. Це дає змогу впевненіше окреслювати стратегічний трикутник і завчасно готувати різні сценарії стратегічної поведінки залежно від змін у зовнішньому середовищі, які очікують підприємство у майбутньому.

Приклад застосування методу SPACE

Для того, щоб визначити характер базових стратегій підприємства проведемо аналіз за допомогою SPACE-методу (табл. П.2 та рис. П.2).

Для визначення характеру стратегій в системі координат побудуємо трикутник, вершинами якого будуть початок координат, точки Р1(х1;у2) та Р2(х2;у1). Визначення координат точок здійснюється за формулами:

Р1(х1;у2)=[ПГ1;ПГ2]-[КП1;КП2] та Р2(х2;у1)=[ФС1;ФС2]-[СГ1;СГ2]

Таблиця П.2

Визначення характеру поведінки ВАТ «ДБКК» на ринку

Критерії Оцінка в балах Вага Зважена оцінка в балах Фінансова сила підприємства 5,8-7,1 Рентабельність вкладеного капіталу 4-6 0,3 1,2-1,8 Стабільність отримання прибутку 7-8 0,4 2,8-3,2 Ліквідність 6-7 0,3 1,8-2,1 Конкурентоспроможність підприємства 4,2-5,4 Частка підприємства на ринку 8-9 0,3 2,4-2,7 Можливість активного впливу на рівень цін і витрат 2-3 0,5 1,0-1,5 Рентабельність продажу 4-6 0,2 0,8-1,2 Привабливість галузі 6,7-8,0 Характеристика конкурентної ситуації 7-8 0,4 2,8-3,2 Стадія життєвого циклу галузі 6-8 0,3 1,8-2,4 Залежність розвитку галузі від кон’юнктури 7-8 0,3 2,1-2,4 Стабільність галузі 4,9-6,3 Тривалість життєвого циклу галузі 7-8 0,3 2,1-2,4 Ступінь інноваційності галузі 4-5 0,3 1,2-1,5 Маркетингові та рекламні можливості 4-6 0,4 1,6-2,4

Використавши дані з табл. П.1 розрахуємо значення координат точок Р1 та Р2:

Р1(х1;у2)=[6,7;8,0]-[4,2;5,4]=[2,5;2,6] та Р2(х2;у1)=[5,8;7,1]-[4,9;6,3]=[0,9;0,8]

Рис. П.2. Визначення характеру стратегії ВАТ «ДБКК» методом SPACE

Отже, відповідно з розрахованими координатами вершин трикутник потрапив до квадранту «агресивна стратегія», що є свідченням того, що підприємство на даний момент використовує агресивну стратегію.

Додаток Р


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;


dommodels.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная