Стаття 160. Наглядова рада акціонерного товариства - Право
Учебные материалы


Стаття 160. Наглядова рада акціонерного товариства - Право1. В акціонерному товаристві може бути створена наглядова рада акціонерного товариства, яка здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів товариства.

Випадки обов'язкового створення в акціонерному товаристві наглядової ради встановлюються законом.

2. Статутом акціонерного товариства і законом встановлюється виключна компетенція наглядової ради. Питання, віднесені статутом до виключної компетенції наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення виконавчому органу товариства.

3. Члени наглядової ради акціонерного товариства не можуть бути членами його виконавчого органу.

4. Наглядова рада акціонерного товариства визначає форми контролю за діяльністю його виконавчого органу.

1. Можливість створення органу, який є проміжним між загальними зборами і виконавчим органом, передбачена коментованою статтею. Для цього йому надаються повноваження більш оперативного вирішення найбільш важливих питань діяльності акціонерних товариств.

Основними функціями наглядової ради є:

1) контрольна функція (наглядова рада здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу);

2) регулятивна функція (прийняття рішень по важливим питанням діяльності товариства, виконання яких організовує виконавчий орган);

3) представницька функція (представництво та захист інтересів акціонерів).

Ст. 46 Закону України "Про господарські товариства" передбачений випадок, коли створення наглядової ради в акціонерному товаристві є обов'язковим - якщо склад акціонерів налічує більше ніж 50 акціонерів. Крім того, в спеціальних законах, які регулюють діяльність певних видів юридичних осіб, передбачається обов'язкова наявність наглядової ради. Це, зокрема, в акціонерних товариствах, які створюються і діють відповідно до Закону України "Про банки та банківську діяльність", в інвестиційних фондах відповідно Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", в акціонерних товариствах, створених відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15.06.93 р.

2. Законодавством не встановлено загальне правило для всіх акціонерних товариств щодо компетенції наглядової ради. Це питання підлягає внутрішньо корпоративному регулюванню. Проте, ряд спеціальних законів встановлює такі вимоги. Це, зокрема, ст. 7, 38, 39 Закону України "Про банки та банківську діяльність".

Аналіз законодавства дозволяє виділити два застереження щодо формування компетенції наглядової ради:

1) до компетенції наглядової ради не можуть бути включені повноваження, які є виключними повноваженнями загальних зборів;

2) питання, віднесені статутом до виключної компетенції наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення виконавчому органу товариства.

3. Відповідно до норм коментованої статті члени наглядової ради акціонерного товариства не можуть бути членами його виконавчого органу, а відповідно до ст. 46 Закону України "Про господарські товариства" також членами ревізійної комісії.

Відповідно до ст. 159 ЦК України та ст. 46 Закону України "Про господарські товариства" члени наглядової ради обираються з числа акціонерів загальними зборами, до того ж це є виключна компетенція загальних зборів.

Проте в роботі наглядової ради можуть брати участь інші особи (які не є членами ради) - представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. У останніх є право дорадчого голосу.

Крім того, законодавство може встановлювати певні вимоги до осіб - членів наглядової ради, які в силу спеціальності норм, можуть і не бути акціонерами товариства. Це, зокрема, ст. 7 Закону України "Про банки і банківську діяльність", яка регулює правовий статус наглядової ради державного банку.

4. Законом надана певна самостійність у визначенні форм контролю за діяльністю його виконавчого органу.

Свою роботу наглядова рада проводить у вигляді засідань. Порядок скликання та голосування визначається за загальним правилом, внутрішньокорпоративно. Проте закон може містити спеціальні правила зазначеного порядку. Так, відповідно до ст. 17 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" спостережна (наглядова) рада збирається на свої засідання в строки, передбачені статутом корпоративного інвестиційного фонду, але не рідше одного разу на квартал. Рішення на таких засіданнях приймається простою більшістю голосів і вважається правомочними у разі участі в голосуванні не менш як двох третин складу ради. Також порядок створення діяльності наглядової ради в акціонерних товариства, створених в процесі корпоратизації, врегульований затвердженим постановою Кабінету Міністрів України N 556 від 19.07.93 р. Положенням про наглядову раду.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;


dommodels.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная