В яких випадках спроби оживлення постраждалого після зупинки серця можуть бути ефективними? - Психология
Учебные материалы


В яких випадках спроби оживлення постраждалого після зупинки серця можуть бути ефективними? - Психология1. Коли з моменту зупинки серця пройшло не більше 4-5 хвилин

На яку відстань до місця замикання електродроту на землю забороняється наближатися?

4. 8 м

ТЕМА № 5

«Основи пожежної безпеки»

Що треба зробити, якщо одяг загорівся?

1. Швидко скинути одяг, збити або погасити полум’я, заливаючи водою, взимку - посипаючи снігом

2. Збити полум’я, катаючись в одязі, що горить, по підлозі, землі

Які організаційні заходи повинен здійснити керівник підприємства для забезпечення пожежної безпеки?

1. Визначити обов’язки посадових осіб (у тому числі заступників керівника) щодо забезпечення пожежної безпеки

2.Призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування

3. Призначити відповідальних за утримання і експлуатацію технічних

засобів протипожежного захисту

5. Наказом (інструкцією) установити відповідний протипожежний режим

Чи допускається використовувати для побутових та виробничих потреб запас води, призначений для цілей пожежогасіння?

1. Не допускається

Якого ступеня вогнестійкості повинні бути будівлі складів хімічних речовин?

2. Не нижче II ступеня вогнестійкості

Ширина шляхів евакуації повинна бути не менше?

1. 1 м

Який час дії вуглекислотного вогнегасника?

1. 3. 25-40 с

7. Від чого залежить вибір тих чи інших способів та засобів гасіння пожеж?

1. Стадії розвитку пожежі

2. Масштабів загорянь

3. Особливостей горіння речовин та матеріалів

Скільки чинників необхідно для виникнення горіння ?

3. 3

9. На скільки категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою поділяються приміщення ?

5. 5

Де забороняється паління?

1. На території та в приміщеннях об’єктів по видобутку, переробці і зберіганні легкозаймистих рідин, горючих рідин і горючих газів, виробництву всіх видів вибухових речовин

3. У приміщеннях дитячих дошкільних, шкільних та лікувальних

закладів

4. На злакових масивах і зерно приймальних пунктах

Що з переліченого забороняється у виробничих будівлях, приміщеннях, спорудах?

1. Прибирати приміщення і прати одяг із застосуванням бензину, гасу та інших легкозаймистих і горючих рідин

2. Відігрівати замерзлі труби паяльними лампами та іншими засобами із

застосуванням відкритого вогню

3. Залишати неприбраними промаслені обтиральні матеріали

12. Обов’язки підприємств, установ та організаційні щодо забезпечення пожежної безпеки регламентовані:

1. Законом “Про пожежну безпеку”

13. Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на :

1. Власника

15. До основних небезпечних факторів пожежі належать:

1. Знижена концентрація кисню

2. Дим

3. Полум’я та іскри

16. Основні джерела запалювання такі:

1. Розжарені продукти горіння

2. Відкритий вогонь

3. Тепловий прояв електричної енергії (дуга, іскри)

17. Основні види вогнегасників такі:

1. Хімічно пінні 3. Газові 4. Вуглекислотні 5. Порошкові

18. Метою пожежної безпеки об’єкта є:

1. Попередження виникнення пожежі

3. Обмеження розповсюдження пожежі 4. Захист людей, матеріальних цінностей

19. Необхідною умовою для виникнення детонації є:

1. Наявність потужної ударної хвилі

2. Стиснення, нагрівання незгорілої суміші

20. На що вказують цифри, що знаходяться на вуглекислотних вогнегасниках (ВВ-2, ВВ-5, ВВ-8)?

3. Місткість балону

Тема № 6

“Виробничий травматизм, професійні захворювання. Причини.”

Скільки років повинні зберігатися підприємстві акти розслідування нещасних випадків, складені по формі Н-1?

3. 45 років

Протягом якого часу слід провести розслідування нещасного випадку на виробництві і скласти акт?

3. 3 доби

Протягом скількох робочих днів проводиться спеціальне розслідування смертельних нещасних випадків на виробництві ?

1. 3. 10 днів

Яким нормативним актом чи актами регулюється порядок розслідування нещасних випадків на виробництві?

1. Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;


dommodels.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная